TOP ENGAGEMENT Members with the highest engagement score (2*the number of posts …

TOP ENGAGEMENT
Members with the highest engagement score (2*the number of posts posted by the member + number of comments posted by the member + number of times the member has reacted on a post).

TM.BĐH WebketoanFacebook, xin cảm ơn những đóng góp bài viết của các tác giả trong tháng 11/2017.

05 bạn đạt top sẽ được đăng 01 bài quảng cáo trong group, hạn chót đăng là 01 tháng kể từ ngày hôm nay.

TM.BĐH

Thanh Nam

#WktFB #thongke201711

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *