huhu, cả nhà ơi, cty em trước thuê 1 kế toán bên ngoài làm thuế, giờ bạn ấy nghỉ…

huhu, cả nhà ơi, cty em trước thuê 1 kế toán bên ngoài làm thuế, giờ bạn ấy nghỉ, và không liên lạc được, toàn bộ sổ sách từ năm 13 đến giờ bạn ấy ko có 1 cái gì, em xem báo cáo tài chình nộp trên mạng thì còn ko có bảng cân đối tài khoản, giờ em phải làm sao đây? quyết toán thuế tncn em ko tải được, ko biết qt lương nv như nào, giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

25 thoughts on “huhu, cả nhà ơi, cty em trước thuê 1 kế toán bên ngoài làm thuế, giờ bạn ấy nghỉ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *