Đầu vào của công Ty em bị sai mã số thuế của công Ty em.vậy có được làm hóa đơn …

Đầu vào của công Ty em bị sai mã số thuế của công Ty em.vậy có được làm hóa đơn điều chỉnh k ạ? Hay là phải loại tờ hóa đơn đó luôn ạ? Vì còn Liên quan đến kho nữa, nên em hoang mang quá.nhờ a c giải đáp với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Đầu vào của công Ty em bị sai mã số thuế của công Ty em.vậy có được làm hóa đơn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *