mn cho mình hỏi với, giờ các công ty không cần nộp mẫu 06/GTGT nữa đúng k? và kh…

mn cho mình hỏi với, giờ các công ty không cần nộp mẫu 06/GTGT nữa đúng k? và không nộp mẫu 06 vậy bù vào đó phải noppj mẫu nào không để đăng ký phương pháp kê khai tính thuế GTGT không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *