Các anh các chị cho em xin bản mẫu khai trình sử dụng lao động và thang lương bả…

Các anh các chị cho em xin bản mẫu khai trình sử dụng lao động và thang lương bảng lương với ah
Em cảm ơn
Và cho em hỏi luôn phải nộp chi phí ntn luôn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *