HĐLĐ DƯỚI 12 THÁNG HỎI: Nhờ NĐĐ tư vấn giúp, công ty tôi tháng vừa rồi có nhân…

HĐLĐ DƯỚI 12 THÁNG

HỎI:
Nhờ NĐĐ tư vấn giúp, công ty tôi tháng vừa rồi có nhân viên kế toán nghỉ thai sản. Để không chậm tiến độ làm việc, công ty có tuyển lao động làm việc tạm thời trong thời hạn 6 tháng. Công ty tôi làm vậy có được hay không?

TRẢ LỜI:

Chào bạn, dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, NĐĐ xin được tư vấn như sau:

Pháp luật lao động không quy định những công việc có thời hạn dưới 12 tháng là những công việc như thế nào. Tuy nhiên, cần hiểu những công việc có thời hạn dưới 12 tháng là những công việc mang tính chất tạm thời, không cố định, không thường xuyên và có thể hoàn thành dưới 12 tháng.
Các công việc này xuất phát từ nhu cầu tạm thời của NSDLĐ.Có thể là công việc bán hàng vào dịp tết, dịp trung thu, tiếp thị sản phẩm cho cửa hàng mới khai trương, giúp việc nhà…có thời hạn dưới 12 tháng.

Bên cạnh đó, NSDLĐ có thể ký kết HĐLĐ mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trong các trường hợp: tạm thời thay thế NLĐ đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác (Điều 22.3 BLLĐ 2012).

Bản chất công việc kế toán là một công việc cố định, thường xuyên không phải là công việc tạm thời. Tuy nhiên, theo như thông tin công ty cung cấp, vị trí kế toán này là tạm thời thay thế vị trí nhân viên nghỉ thai sản nên vẫn được phép ký kết HĐLĐ dưới 12 tháng (Điều 22.1.c BLLĐ 2012).

Ngoài ra, đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói (Điều 16.2 BLLĐ 2012). Do đó, công ty tuyển lao động làm việc tạm thời trong 3 tháng có thể giao kết HĐ bằng lời nói mà không buộc phải giao kết HĐ bằng văn bản.

Khi hết 3 tháng làm việc trên, NSDLĐ cần lưu ý:
1. Trong trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày hết 2 tháng làm việc trên, NSDLĐ không ký kết HĐ mới thì HĐ cũ trở thành HĐ xác định thời hạn là 24 tháng.
2. Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.
(Điều 22.2 BLLĐ 2012)

Nếu hết 3 tháng làm việc tạm thời trên, NSDLĐ không giao kết đúng loại HĐLĐ với NLĐ mà bị khiếu nại có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm của cá nhân (Điều 1.4 NĐ 88/2015/NĐ-CP). Trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân (Điều 1.1 NĐ 88/2015/NĐ-CP).

Thẩm quyền xử phạt thuộc về Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra lao động (Điều 36, 37 NĐ95/2013/NĐ-CP).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 27, 2017

account_box admin

One thought on “HĐLĐ DƯỚI 12 THÁNG HỎI: Nhờ NĐĐ tư vấn giúp, công ty tôi tháng vừa rồi có nhân…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *