Chào mọi người! Ai đã học ở trung tâm kế toán thiên ưng chưa cho e hỏi là học mộ…

Chào mọi người!
Ai đã học ở trung tâm kế toán thiên ưng chưa cho e hỏi là học một khoá ở đó có ổn K Ah. E là kế toán nội bộ K có kinh nghiệm về mảng kế toán thuế. E muốn là sau khi học ở đó xong là có thể nhận việc về nhà làm như các anh chị kế toán lâu năm a. E cảm ơn a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 26, 2017

account_box admin

One thought on “Chào mọi người! Ai đã học ở trung tâm kế toán thiên ưng chưa cho e hỏi là học mộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *