Các bạn cho mình hỏi có ai đã làm rà soát bhxh theo Cv 4027 chưa, bên mình đang …

Các bạn cho mình hỏi có ai đã làm rà soát bhxh theo Cv 4027 chưa, bên mình đang bị trường hợp nlđ có 2 mã số bhxh :mã số bhxh gắn với mã hộ gia đình trên hệ thống bhxh là xxx và còn số sổ bhxh giấy là yyy. Mình có hỏi bên bhxh thì bảo sang năm 2018 mới làm đề nghị gộp mã với nhau, nhưng giờ mình đang cần làm thủ tục chốt giảm để hưởng thai sản cho họ thì phải làm những thủ tục j ?.bên bhxh bảo phải dùng số đang có trên hệ thống bhxh là xxx của họ, trong khi mình chỉ có số sổ bhxh trên sổ giấy. Có bạn nào có kinh nghiệm về việc này chỉ giúp mình với. Xin cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi có ai đã làm rà soát bhxh theo Cv 4027 chưa, bên mình đang …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *