Anh chị cho em hỏi với ạ: – Với những lao động hợp đồng dưới 3 tháng có phải trí…

Anh chị cho em hỏi với ạ:
– Với những lao động hợp đồng dưới 3 tháng có phải trích thuế tncn tại nguồn trước khi chi trả lương không ạ? Nếu có trích lập thì kê khai thế nào ạ, cty e trừ đầu năm ko lập bảng kê khai thuế tncn, giờ nếu phát sinh thì kê khai như nào ạ? (Cty e kk thuế theo quý)
– Khi làm quyết toán thuế tncn, với những lao động dài hạn, ng lao động có phải lập bảng cam kết số 23, thông tư 28/btc ko ạ?
Em cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *