#Nhờ_vả Mình làm công ty du lịch. Khách thường phải thanh toán trước khi bắt đầ…

#Nhờ_vả Mình làm công ty du lịch. Khách thường phải thanh toán trước khi bắt đầu đi tour, và mình xuất hóa đơn cho khách khi tour kết thúc. Hóa đơn đặc thù du lịch là phải xác định được khoản chi phí phát sinh ở nước ngoài trừ vào doanh thu, phần còn lại là doanh thu chịu thuế. Thông tư 64/2013/TT-BTC lại yêu cầu phải xuất hóa đơn ngay khi khách thanh toán. Như vậy mình không thể đủ số liệu để xuất hóa đơn (do chưa biết tour có bao nhiêu khách, chưa biết chi phí phát sinh ở nước ngoài là bao nhiêu). Vậy bên mình có thể được coi là đặc thù doanh nghiệp và được xuất hóa đơn tại thời điểm hoàn thành tour được không? Mình nhờ các anh chị em giúp mình nha. Cám ơn cả nhà <3

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 23, 2017

account_box admin

6 thoughts on “#Nhờ_vả Mình làm công ty du lịch. Khách thường phải thanh toán trước khi bắt đầ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *