Chào cả nhà, nhà mình cho mình hỏi chút, Việc là bên mình đang quyết toán thuế. …

Chào cả nhà, nhà mình cho mình hỏi chút, Việc là bên mình đang quyết toán thuế. công ty mình cung cấp dịch vụ cả chịu thuế và ko chịu thuế GTGT. Công ty kê khai thuế GTGT theo quý. Hàng quý phân bổ và tính thuế GTGT được khấu trừ thì đúng, Nhưng khi quyết toán cán bộ thuế tính cho cả năm thì bị chênh lệch. Cả nhà cho mình hỏi có quy định nào phải tính lại thuế GTGT được khấu trừ cho cả năm không ạ, nếu có cho mình xin nhé. Cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào cả nhà, nhà mình cho mình hỏi chút, Việc là bên mình đang quyết toán thuế. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *