Xin chào cả nha. Em sinh viên mới ra trường, làm việc ở dntn về thuốc lá sấy và…

Xin chào cả nha.
Em sinh viên mới ra trường, làm việc ở dntn về thuốc lá sấy vàng mới thành lập tháng 10/2017. Em đi đăng ký chữ ký số, nôp thuế môn bài, chọn phuơng pháp thuế gtgt khấu trừ, giử giấy cho chi cục thuế in hoá đơn rồi…. Giờ em phải làm sổ sách như thế nào. Giờ em rất hoang mang đi làm không có ai hướng dẫn lại mới ra trường làm em rất nản. Có anh chị nào biết bày em với ạ…. Em cảm ơn rất nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 18, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Xin chào cả nha. Em sinh viên mới ra trường, làm việc ở dntn về thuốc lá sấy và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *