M.n cho em hỏi đi công tác mà bị mất cuống vé máy bay thì có thanh toán được ko …

M.n cho em hỏi đi công tác mà bị mất cuống vé máy bay thì có thanh toán được ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

One thought on “M.n cho em hỏi đi công tác mà bị mất cuống vé máy bay thì có thanh toán được ko …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *