Tự nhiên hôm nay máu lên não hơi chậm, em hỏi cả nhà tình huống này với ạ.Khách …

Tự nhiên hôm nay máu lên não hơi chậm, em hỏi cả nhà tình huống này với ạ.Khách hàng dùng tài khoản cá nhân của nhân viên chuyển khoản thanh toán vào tài khoản công ty. Khi xuất hoá đơn bên bán ghi hình thức thanh toán là ck. nhưng bên mua bắt ghi lại là tm. Thế nào là đúng ạ. Hay cứ ghi chung chung là: ck/tm luôn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 16, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Tự nhiên hôm nay máu lên não hơi chậm, em hỏi cả nhà tình huống này với ạ.Khách …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *