Năm 2017, lại một mùa như 2016, đã có ai nhận được email này bên CCT chưa ạ. “V…

Năm 2017, lại một mùa như 2016, đã có ai nhận được email này bên CCT chưa ạ.

“Về dấu hiệu khai thiếu thu nhập chịu thuế TNCN. Căn cứ hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN và BCTC năm 2016 của Quý doanh nghiệp nộp cơ quan thuế cho thấy có chênh lệch Tổng thu nhập chịu thuế (TNCN) trả cho cá nhân (chỉ tiêu 28) có chênh lệch thấp hơn số tiền chi trả cho người lao động (mã số [03] trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ),”

Em có 1 thắc mắc là hiển nhiên 2 chỉ tiêu nó sẽ chênh lệch rồi, vì sao còn bắt làm giải trình ạ, 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Năm 2017, lại một mùa như 2016, đã có ai nhận được email này bên CCT chưa ạ. “V…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *