Mọi người khi nộp tờ khai bị lỗi này như thì thử vào nộp lại xem đã gửi được chư…

Mọi người khi nộp tờ khai bị lỗi này như thì thử vào nộp lại xem đã gửi được chưa nhé.

Theo mình biết thì lỗi này là do hệ thống TCT không ổn định và phát sinh lỗi, nên có lúc nộp được có lúc không. Hiện tại mình thấy báo đã có thể gửi ổn định hơn, mọi người thử nhé!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *