Chào cả nhà. Công ty em tuyển lao động thời vụ. Lúc phỏng vấn sếp không nói là s…

Chào cả nhà. Công ty em tuyển lao động thời vụ. Lúc phỏng vấn sếp không nói là sẽ khấu trừ 10% tncn trên tổng lương. Bây giờ nếu khấu trừ 10% thuế của công nhân thì họ sẽ rời bỏ công ty, bên em muốn giữ người lao động để ký hợp đồng chính thức. Mọi người chỉ em cách chữa cháy với ạ. Em tính thêm các khoản phụ cấp vào bảng tính lương rồi khấu trừ 10% sao cho số tiền thực lãnh của công nhân bằng với số tiền thỏa thuận ban đầu. Sau khi ký hợp đồng chính thức thì sẽ bỏ phần phụ cấp đó đi. Liệu có sai luật không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 12, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Chào cả nhà. Công ty em tuyển lao động thời vụ. Lúc phỏng vấn sếp không nói là s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *