Nhằm cân đối lại số lượng hoá đơn mua vào và bán ra.( do bán hàng mà khách hàng …

Nhằm cân đối lại số lượng hoá đơn mua vào và bán ra.( do bán hàng mà khách hàng ko lấy hoá đơn) do đang cân đối để cuối năm quyết toán . AI Ở TP. HCM có nhu cầu thì em xuất ra cho nhé………….. tks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *