Mình là chủ Doanh nghiệp nhưng mình lại thích luật rõ ràng và có lợi cho người l…

Mình là chủ Doanh nghiệp nhưng mình lại thích luật rõ ràng và có lợi cho người lao động, nên cái vụ thu thuế + thu bảo hiểm kết hợp mình đồng ý 2 tay.

Nên cho vào luật: Chi phí lương sẽ không được trừ nếu người lao động không đóng bảo hiểm theo quy định

Ý kiến mọi người thì sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 10, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Mình là chủ Doanh nghiệp nhưng mình lại thích luật rõ ràng và có lợi cho người l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *