Có anh chị nào đã làm “Thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH,…

Có anh chị nào đã làm “Thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT” rồi không ạ. Mình làm xong gửi qua phần mềm KBHXH theo mẫu nào hay gửi sao ạ. Anh chị nào làm rồi chỉ em với. Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 10, 2017

account_box admin

One thought on “Có anh chị nào đã làm “Thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *