Các anh/chị cho em hỏi về cách chuyển lỗ khi được hưởng ưu đãi thuế TNDN với ạ. …

Các anh/chị cho em hỏi về cách chuyển lỗ khi được hưởng ưu đãi thuế TNDN với ạ.
Năm 2010: lỗ 20 triệu.
Năm 2011: lỗ 115 triệu
Năm 2012: lỗ 264 triệu
Năm 2013: lãi 37 triệu (đã làm Phụ lục chuyển lỗ 20 triệu của năm 2010 và 17 triệu của năm 2011)
Năm 2014: lãi 362 triệu (đã làm Phụ lục chuyển lỗ 98 triệu của năm 2011 và 264 triệu của năm 2012)
Năm 2015: lỗ 181 triệu.
Năm 2016: lãi 291 triệu (đã làm Phụ lục chuyển lỗ 181 triệu của năm 2015, tính thuế trên 110 triệu lãi).
Nếu bình thường sẽ làm như trên, năm 2016 sẽ tính thuế 20% trên 110 triệu tiền lãi.
Nhưng bên em lại được ưu đãi miễn thuế 4 năm (tính từ năm có thu nhập chịu thuế), giảm thuế 9 năm (sau khi hết thời hạn miễn thuế). Việc miễn thuế này năm 2016, bên em mới có văn bản chính thức của thuế trả lời (những năm trước quyết toán như trên vì tưởng không được miễn). Em nhờ anh/chị tư vấn giúp em với ạ:
 Được miễn thuế tính từ năm 2013. Do đó, em được miễn thuế liên tục từ 2013 đến hết 2016. Vậy em muốn hỏi nguyên tắc xác định thu nhập miễn thuế trước hay phải chuyển lỗ trước còn lãi mới được miễn thuế.
 Nếu phải chuyển lỗ trước thì quyết toán các năm trước em không cần làm lại đúng chưa ạ?
 Nếu được xác định thu nhập miễn thuế trước, lỗ cứ để lại thì em có phải làm lại không? Và làm lại từ năm nào?
 Đồng thời, năm 2017 lãi, em có được chuyển lỗ của năm 2012 và năm 2015 sang không (năm 2010 và 2011 đã hết thời hạn chuyển lỗ)?
Em cảm ơn anh/chị!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *