Em chào cả nhà. Em có tình huống này mong mọi người chỉ giáo giúp em. Em có xuất…

Em chào cả nhà. Em có tình huống này mong mọi người chỉ giáo giúp em. Em có xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng theo đường chuyển phát nhanh. Nhưng bên bưu điện làm thất lạc mất hóa đơn của em. Vậy em phải làm biên bản mất hóa đơn như thế nào ạ. Bên mua họ báo là họ có nhận được hóa đơn đâu mà họ ký biên bản. và em phái khai báo cơ quan thuế như nào ạ. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào cả nhà. Em có tình huống này mong mọi người chỉ giáo giúp em. Em có xuất…”

  • bạn phải xác nhận lại bảo hiểm là chuyển cho ai, làm biên bản với bên chuyển phát để chứng minh là mất, chứ họ không ký không làm gì được họ. Bạn làm cái xác nhận khách hàng chưa nhận được hóa đơn. sau họ không kê khai được nếu có hóa đơn đó, vì bạn đã báo mât

  • Bạn làm việc với bên phát nhanh, xem vận đơn đó đã phát hay chưa? Phát rồi thì ai ký nhận và chụp hình tờ phiếu qua cho bạn. Trên tờ bill có số vận đơn, bạn đọc họ tra cho. Nếu bên phát nhanh k kiếm ra hay thất lạc thì bạn làm biên bản với họ, quan trong là bạn phải giữ 1 liên phát nhanh hôm gửi hđ đó nhé. Còn nếu đã phát có người ký nhận thì bạn hỏi bên kh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *