Mọi người cho mình hỏi , mình có gửi 1 bộ hồ sơ thay đổi thông tin doanh nghiệp …

Mọi người cho mình hỏi , mình có gửi 1 bộ hồ sơ thay đổi thông tin doanh nghiệp lên SKHĐT , hồ sơ đã được chấp thuận. Giờ đã gần 1 tháng mà vẫn chưa nhận được thông báo nhận trả kết quả, mình đã gọi lên trực tiếp trên hỗ trợ khách hàng , họ bảo mang giấy biên nhận lên là lấy được kết quả , Giờ lên thì lại bảo thiếu giấy thông báo nhận trả kết quả . Có ai biết xử lí như thế nào không ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi , mình có gửi 1 bộ hồ sơ thay đổi thông tin doanh nghiệp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *