E chào các anh chị ạ! Trong nhóm mình có a/chị nào làm kế toán viện kiểm sát or …

E chào các anh chị ạ!
Trong nhóm mình có a/chị nào làm kế toán viện kiểm sát or ai đã từng thi vào kt vks cho e hỏi đề thi nd như thế nào ạ, công việc của kt vks gồm những j với ạ, em cảm ơn!!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *