Cả nhà tư vấn ngoài lề giúp e chút! E đag muốn mua máy in v máy scan dùng vp nh…

Cả nhà tư vấn ngoài lề giúp e chút!
E đag muốn mua máy in v máy scan dùng vp nhỏ mà lên mạng đọc mỏi mắt vẫn chưa bít nên chọn loại nào.
Nhờ mn đóng góp ý kiến chọn giúp e ạ.
Phí đầu tư máy in khoảng 3tr, máy scan khoảng 2tr.
E cảm ơn cả nhà ạ!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà tư vấn ngoài lề giúp e chút! E đag muốn mua máy in v máy scan dùng vp nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *