Anh chị cho em hỏi em báo tăng lao động đi làm lại sau thai sản thì có cần phải …

Anh chị cho em hỏi em báo tăng lao động đi làm lại sau thai sản thì có cần phải gửi đính kèm sổ hộ khẩu ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 31, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *