Em gưi hồ sơ thuế từ ngày 27/10 mà đến hôm nay vẫn chưa có kết quả chấp nhận của…

Em gưi hồ sơ thuế từ ngày 27/10 mà đến hôm nay vẫn chưa có kết quả chấp nhận của chi cục thuế thì có làm sao ko ạ? Em hoang mang quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Em gưi hồ sơ thuế từ ngày 27/10 mà đến hôm nay vẫn chưa có kết quả chấp nhận của…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *