Cả nhà cho e hỏi: Năm ngoái bên e có nhập khẩu 1 lô hàng. khi khai hải quan, do …

Cả nhà cho e hỏi: Năm ngoái bên e có nhập khẩu 1 lô hàng. khi khai hải quan, do tính nhầm % sang mặt hàng khác nên số thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu là A. bên e đã nộp đủ. sang năm nay, bên hải quan tính lại % thuế cho mặt hàng đó. bên e bị truy thu thêm thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu là B. Vậy số thuế GTGT hàng nhập khẩu đó bên e có được khấu trừ thuế k ah? E cám ơn ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi: Năm ngoái bên e có nhập khẩu 1 lô hàng. khi khai hải quan, do …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *