Trên tinh thần giao lưu, học hỏi giữa các Hội, nhóm, Group kế toán…Webketoan g…

Trên tinh thần giao lưu, học hỏi giữa các Hội, nhóm, Group kế toán…Webketoan gửi lời chúc mừng sinh nhật lần 02 tới Hội Kế Toán Thái Bình.
Chúc BQT và các thành viên gắn kết, vững tin giúp Hội ngày càng lớn mạnh và phát triển!Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

One thought on “Trên tinh thần giao lưu, học hỏi giữa các Hội, nhóm, Group kế toán…Webketoan g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *