Cả nhà ơi giúp e với ạ: Trong trường hợp mình đã nộp tờ khai bổ sung thuế gtgt v…

Cả nhà ơi giúp e với ạ: Trong trường hợp mình đã nộp tờ khai bổ sung thuế gtgt vào năm 2016 có phát sinh chỉ tiêu 43 trên khbs nhưng quên chưa điền vào chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai gtgt của kỳ phát sinh sai sót
Đến bây giờ bên e mới kiểm tra phát hiện ra thì xử lý trường hợp trên như thế nào ạ, e cảm ơn cả nhà ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi giúp e với ạ: Trong trường hợp mình đã nộp tờ khai bổ sung thuế gtgt v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *