Công ty e dự là khoảng 20/11 quyết định giải thể. Em muốn hỏi thủ tục giải thể v…

Công ty e dự là khoảng 20/11 quyết định giải thể. Em muốn hỏi thủ tục giải thể với các cơ quan chủ quản:
1, Thuế
2, BHXH
3, LĐLĐ
4, Sở kế hoạch đầu tư
chỉ có 1 mình e làm thoi nên e tính giải quyết trc BHXH và LDLD trc ạ. Sếp chỉ đóng BHXH và Công đoàn cho NLD đến hết T10/2017 thoi ah. Nên e tính đầu T10/2017 báo giảm toàn bộ lao động với BHXH, làm thủ tục theo hướng giải thể. Còn LDLD thì nộp tiền hết xong làm báo cáo cuối cùng đến hết T10/2017 lun. A/c hướng dẫn thêm cho e đi ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Công ty e dự là khoảng 20/11 quyết định giải thể. Em muốn hỏi thủ tục giải thể v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *