Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Em nộp tờ khai GTGT quý 3 và BC26, cả 2 đều có thông b…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Em nộp tờ khai GTGT quý 3 và BC26, cả 2 đều có thông báo tiếp nhận rồi, nhưng chỉ có tờ khai có thêm thông báo chấp nhận còn BC26 chưa thấy gì cả, em hoang mang không hiểu như vậy BC26 đã dc chấp nhận hay chưa ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Em nộp tờ khai GTGT quý 3 và BC26, cả 2 đều có thông b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *