Có ai làm bên bhxh ko ạ, cho e hỏi xí ạ Cả nhà cho e hỏi, e sử dụng pm kê khai c…

Có ai làm bên bhxh ko ạ, cho e hỏi xí ạ
Cả nhà cho e hỏi, e sử dụng pm kê khai cmc, nay e khai báo tăng lao động mà trên bhxh trả hồ sơ về bảo hồ sơ ko đúng cấu trúc là sao ạ. Gọi bên pm báo bận hoài ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *