Mọi người tư vấn giúp e với ạ…. giờ e mới phát hiện ra hóa đơn mẫu đính kèm th…

Mọi người tư vấn giúp e với ạ…. giờ e mới phát hiện ra hóa đơn mẫu đính kèm thông báo phát hành hóa đơn lần đầu bị sai mã số thuế cty… nhưng thông tin trên quyển hóa đơn đều đúng hết, cũng đã thông báo phát hành thsnh công , đã xuất bán hàng rồi…. giơ e phải xử lý sao vậy ạ _ _ cảm ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 22, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người tư vấn giúp e với ạ…. giờ e mới phát hiện ra hóa đơn mẫu đính kèm th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *