Em nộp tờ khai với báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì toàn báo tiếp nhận hskt…

Em nộp tờ khai với báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì toàn báo tiếp nhận hskt, như thế này có phải nộp lại lần nữa không ạ, giúp em với, em cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em nộp tờ khai với báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì toàn báo tiếp nhận hskt…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *