Đề nghị các ace nop lại bc26 nhé :))) e nộp hôm 14, hôm 20 e vào tra cứu vẫn ở t…

Đề nghị các ace nop lại bc26 nhé :)))
e nộp hôm 14, hôm 20 e vào tra cứu vẫn ở tt tiếp nhận, và r e nộp lại, kqua là Lên trạng thái thành công ???
:)))) thuế ảo lắm ace ạ, cbi nop lại tờ khai cho đến khi lên trạng thái thành công đi mn =))

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Đề nghị các ace nop lại bc26 nhé :))) e nộp hôm 14, hôm 20 e vào tra cứu vẫn ở t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *