Theo như thông báo thế này là chấp nhận hay không chấp nhận vậy mọi người? Nay m…

Theo như thông báo thế này là chấp nhận hay không chấp nhận vậy mọi người? Nay mình mới thấy cái vụ đợi thông báo bước 2 thế này. ^^

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Theo như thông báo thế này là chấp nhận hay không chấp nhận vậy mọi người? Nay m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *