Mình sắp làm trong trung tâm anh ngữ, chuyên lĩnh vực giáo dục. Mình chưa từng …

Mình sắp làm trong trung tâm anh ngữ, chuyên lĩnh vực giáo dục. Mình chưa từng làm kế toán về lĩnh vực này. Mong mọi người trong nhóm, ai có chút kinh nghiệm nào chỉ cho mình cách hạch toán với. Mình xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mình sắp làm trong trung tâm anh ngữ, chuyên lĩnh vực giáo dục. Mình chưa từng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *