Mn ơi, sao mình nộp bc sd hoá đơn cùng lúc với tờ khai gtgt mà tới nay 2 ngày rồ…

Mn ơi, sao mình nộp bc sd hoá đơn cùng lúc với tờ khai gtgt mà tới nay 2 ngày rồi mà cái bcsdhd vẫn ở trạng thái tiếp nhận nhỉ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Mn ơi, sao mình nộp bc sd hoá đơn cùng lúc với tờ khai gtgt mà tới nay 2 ngày rồ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *