Các bạn cho mình hỏi nhờ về in tờ khai 05/DK từ phần mềm QTTTNCN v3.3.1. Khi mìn…

Các bạn cho mình hỏi nhờ về in tờ khai 05/DK từ phần mềm QTTTNCN v3.3.1. Khi mình chọn máy in thì tự động in và không chỉnh sửa được trang in, nên bị in thành 4 tờ A4. Mình có xuất ra PDF thì bị tách thành 4 trang. Mình tìm trên web tncnonline thì không thấy hướng dẫn in. Vậy có cách nào để chỉnh sửa về 01 trang được không ạ? Mong các bạn hướng dẫn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *