Chào cả nhà! Mình chuẩn bị thay đổi tên công ty. Mình phải làm thủ tục gì với cơ…

Chào cả nhà! Mình chuẩn bị thay đổi tên công ty. Mình phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế quản lý? Hoá đơn còn lại mình muốn sử đụng tiếp? Thanks cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 15, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào cả nhà! Mình chuẩn bị thay đổi tên công ty. Mình phải làm thủ tục gì với cơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *