Cả nhà cho em hỏi công ty e đag làm thủ tục thay đổi tên công ty. Bây giờ phải …

Cả nhà cho em hỏi công ty e đag làm thủ tục thay đổi tên công ty. Bây giờ phải thông báo cho các côg ty đối tác biết tên và địa chỉ mới của côg ty thì e có phải làm biên bản thay đổi thông tin hóa đơn khôg hay chỉ cần gửi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thôi ạ. Nếu phải làm biên bản thì cho e xin mẫu với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *