Ac ơi cho e là trường hợp e muốn thuê người làm thêm mà ko làm hợp đồng thì e cầ…

Ac ơi cho e là trường hợp e muốn thuê người làm thêm mà ko làm hợp đồng thì e cần làm những ctu j mới quyết toán đc chi phí.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

One thought on “Ac ơi cho e là trường hợp e muốn thuê người làm thêm mà ko làm hợp đồng thì e cầ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *