[Nộp thuế điện tử] Sao quý nào nộp thuế điện tử mình cũng bị Java hành hết trơn….

[Nộp thuế điện tử]
Sao quý nào nộp thuế điện tử mình cũng bị Java hành hết trơn…
Bà con có ai update Java bị lỗi này không ạ? Search tùm lum mà cũng không ra… huhu
Có cách nào fix ko ạ? Cám ơn mọi người…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “[Nộp thuế điện tử] Sao quý nào nộp thuế điện tử mình cũng bị Java hành hết trơn….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *