Mọi người cho em hỏi hóa đơn như thế này hợp lệ không ạ?…

Mọi người cho em hỏi hóa đơn như thế này hợp lệ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mọi người cho em hỏi hóa đơn như thế này hợp lệ không ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *