Cả nhà cho mình hỏi xí: bên minh có 1 hợp đồng giá trị 3ty, nội dung hợp đồng gồ…

Cả nhà cho mình hỏi xí:
bên minh có 1 hợp đồng giá trị 3ty, nội dung hợp đồng gồm 8 hạng mục. Nhưng lúc xuất hóa đơn vì ko đủ dòng để ghi nên minh đã chia ra làm 2 cái hóa đơn. mỗi hóa đơn gồm 4 hạng mục.Làm như vậy có hợp lệ ko? 2 cái hóa đơn này có vấn đề gi ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi xí: bên minh có 1 hợp đồng giá trị 3ty, nội dung hợp đồng gồ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *