File hướng dẫn lập BCTC theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất :) Phục vụ cho là…

File hướng dẫn lập BCTC theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất 🙂 Phục vụ cho làm BCTC năm 2017.
+ Báo cáo tình hình tài chính (B01A- DNN)
+ Báo cáo tình hình tài chính (B01B- DNN)
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Lưu chuyển tiền tệ
Ngoài ra có một số File theo TT 200 và Bảng DMTK So sánh TT 133 VÀ TT 200
Chúc các ACE kế toán có ngày làm việc vui vẻ !
Link Tải: http://www.mediafire.com/file/i6hmi1wrkueyu1cTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *