Công ty mình giờ tra mst thì có tới 2 mst, là sao nhỉ, mà cùng 1 địa chỉ , tên c…

Công ty mình giờ tra mst thì có tới 2 mst, là sao nhỉ, mà cùng 1 địa chỉ , tên cty, tên gd, liên hệ…. vì mở 1 tk mst 0 đơn giản, là thế nào nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 11, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Công ty mình giờ tra mst thì có tới 2 mst, là sao nhỉ, mà cùng 1 địa chỉ , tên c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *