Chào cả nhà. Công ty em vừa mở thêm 1 tài khoản ngân hàng nữa nên em đăng ký với…

Chào cả nhà. Công ty em vừa mở thêm 1 tài khoản ngân hàng nữa nên em đăng ký với sở KHĐT. Em vẫn đang lấn cấn cách điền tài khoản như vầy:
. ở STT 8: em sẽ điền tài khoản mở thêm hay em phải điền hết tất cả những tài khoản mà công ty em đang sử dụng, vì em có đọc trong hỗ trợ đăng ký kinh doanh là như sau:

“III. Tài khoản ngân hàng
7. Cách nhập thông tin trên Hệ thống khi cần bổ sung/hủy tài khoản ngân hàng
– Doanh nghiệp cần nhập đầy đủ thông tin về danh sách tài khoản ngân hàng sau khi thay
đổi (nghĩa là tài khoản hủy thì không cần nhập, nhập đầy đủ thông tin tài khoản đang sử dụng,
bao gồm các tài khoản cũ và tài khoản đăng ký mới).
– Các khối thông tin trong hồ sơ đăng ký điện tử cần được nhập đầy đủ và chính xác theo
Giấy đề nghị của doanh nghiệp (thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong hồ sơ
điện tử (Mục thông tin về thuế) cần được nhập đầy đủ so với nội dung tại Thông báo thay đổi
nội dung đăng ký doanh nghiệp, phụ lục II-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).”

Mọi người cho em xin ý kiến với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 11, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà. Công ty em vừa mở thêm 1 tài khoản ngân hàng nữa nên em đăng ký với…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *