Dear anh chị Nhờ anh chị giúp e vấn đề này Hóa đơn đầu vào ngày 20/8 bên e bị sa…

Dear anh chị
Nhờ anh chị giúp e vấn đề này
Hóa đơn đầu vào ngày 20/8 bên e bị sai thành tiền. Bây giờ mới phát hiện ra. 30/8 HĐ đầu ra bên e đã xuất rồi. Giờ e phải xử lí ra sao vs hóa đơn sai kia ạ?
Có thể làm biên bản hủy r xuất hóa đơn khác thay thế vào 30/9 được k ạ? Như thế có ảnh hưởng đến đầu vào của bên e k
Tks all!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 10, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Dear anh chị Nhờ anh chị giúp e vấn đề này Hóa đơn đầu vào ngày 20/8 bên e bị sa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *